Algemene voorwaarden

De levering van onze diensten geschiedt op basis van de algemene voorwaarden. Een exemplaar van deze voorwaarden zal u op verzoek worden toegezonden. U kunt via onderstaande button de leveringsvoorwaarden downloaden.
 
Onze algemene voorwaarden stemmen overeen met de voorwaarden van het Register Belastingadviseurs, die op 21 februari 2011 bij de Rechtbank Utrecht onder nummer 51/2011 zijn gedeponeerd.