Algemene voorwaarden

De levering van onze diensten geschiedt op basis van de algemene voorwaarden. Een exemplaar van deze voorwaarden zal u op verzoek worden toegezonden. U kunt via onderstaande button de leveringsvoorwaarden downloaden.
 
Onze algemene voorwaarden stemmen overeen met de voorwaarden van het Register Belastingadviseurs, die op 10 juli 2018 bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht onder nummer 159/2018 zijn gedeponeerd.