Proefprocedure over de vraag of de box 3-heffing in 2013 niet in strijd is met artikel 1 van het eerste protocol van het EVRM

Hof ’s-Hertogenbosch op 15 juni 2018 (ECLI:NL:GHSHE:2018:2589)

Feiten

De Hoge Raad (1 juni 2018 ECLI:NL:HR:2018:798)  oordeelt dat de kosten van de medische keuring niet aftrekbaar zijn als scholingsuitgaven. De kosten van de medische keuring staan namelijk niet in rechtstreeks verband met het leertraject.

Het UBO-register

Stand van zaken