Hof Amsterdam beslist dat verkeersvlieger, X, alleen de door hem gemaakte kosten voor simulator-uren en recurrency als scholingsuitgaven kan aftrekken.

Overeenkomst met België over pensioenproblematiek grensarbeiders ondertekend.